Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

In december 2017 heeft Aedes een convenant gesloten met de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK.

Het convenant bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) en over het efficiënter laten verlopen van de informatieuitwisseling. Een voorwaarde om dit te kunnen bereiken was het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS).

Referentie GrootboekSchema

Aedes is met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een RGS voor de gehele corporatiesector. Eén van deze corporaties is Wooncompagnie en samen hebben wij ervoor gezorgd dat onze ERP-oplossing Dynamics Empire RGS-ready is. Alle klanten van cegeka-dsa kunnen nu met het RGS aan de slag!

Lanceerbijeenkomst

Tijdens de lancering van het RGS op donderdag 14 maart laten wij samen met Wooncompagnie zien hoe het RGS geïmplementeerd is. Ook gaan we in op de benodigde aanpassingen en demonstreren wij de voordelen van deze standaard. We hopen u te zien op 14 maart!

De lancering vindt plaats op donderdag 14 maart te Driebergen. Meer informatie over de dag vindt u hier. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn bij de lancering, maar wilt u wel meer informatie ontvangen? Vul dan het onderstaande formulier in.

Meer informatie?

  Contact

  Wilt u meer weten over cegeka-dsa of zou u graag in contact treden met ons? Wij staan u graag te woord!

  Cegeka-dsa
  Bastion 4

  3905 NJ Veenendaal
  Nederland

  T (0318) 41 08 00
  F (0318) 41 09 99

  M info@cegeka-dsa.nl