Huurder centraal

Woningcorporaties Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal (verenigd in SWEMP) hebben onlangs hun vertrouwen in cegeka-dsa bevestigd met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar.

Het centraal stellen van de huurder vraagt in een snel veranderende wereld om een sterk partnership met de leverancier van je primaire software-oplossing. De klassieke klant-leverancierverhouding, waarbij de klant simpelweg roept wat de leverancier moet leveren, sluit hier niet meer op aan. SWEMP en cegeka-dsa hebben daarom in de nieuwe overeenkomst het partnership versterkt op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheden. Alleen zo komen we tot een duurzame oplossing.

SWEMP en cegeka-dsa begrijpen elkaars ambities, en daarmee groeit de relatie. Het partnership is gebaseerd op een aantal principes, waaronder samenwerken op basis van vertrouwen, een transparant prijsmodel, softwarevernieuwing in afstemming met de business en gezamenlijk sturen op kritische succesfactoren.

Sjoerd van Tussenbroekdirecteur SWEMP

De samenwerking tussen SWEMP en cegeka-dsa blijft zich ontwikkelen. We zijn trots dat we deze corporaties, die gezamenlijk meer dan 200.000 woningen beheren, ook de komende vijf jaar zullen ondersteunen in het realiseren van hun ambities en doelstellingen.

Jarno Cislodirecteur services cegeka-dsa

Duurzame oplossing

SWEMP kiest met cegeka-dsa voor Dynamics Empire op basis van Microsoft-technologie. De innovatieve power van deze wereldspeler, in combinatie met de vastgoedfocus van cegeka-dsa, zorgt voor een duurzame oplossing.

Maar een duurzame oplossing vergt meer: het vraagt om ontwikkelen in samenwerking met de klant. Welke oplossingen helpen de vastgoedorganisatie excelleren? Hoe dragen we optimaal bij aan de doelstellingen? Via gebruikersvereniging Woondynamics zal SWEMP een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van toekomstige oplossingen van cegeka-dsa.

Meer informatie?

  Contact

  Wilt u meer weten over cegeka-dsa of zou u graag in contact treden met ons? Wij staan u graag te woord!

  Cegeka-dsa
  Bastion 4

  3905 NJ Veenendaal
  Nederland

  T (0318) 41 08 00

  M info@cegeka-dsa.nl