Samen innoveren

Veranderingen wisselen elkaar steeds sneller af en vragen om continue vernieuwing en innovatie van software.

Wensen van gebruikers, nieuwe wet- en regelgeving, digitaal samenwerken, online dienstverlening, technologische ontwikkelingen, etc. De continue stroom van veranderingen vraagt om een goed georganiseerd en transparant proces voor alle betrokkenen. Om productinnovatie te versnellen hebben cegeka-dsa en gebruikersvereniging Woondynamics nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking. Met name de wijze waarop we beslissingen nemen en bepalen in welke innovaties we investeren staat centraal in de nieuwe samenwerking.

Met de nieuwe samenwerking geven we onze klanten keuzemogelijkheid op basis van een duidelijke strategie en realistische uitgangspunten. Het doel is innovatie te versnellen voor de gebruikers van onze software.

Anton VreugdenhilManaging director cegeka-dsa

Duidelijke keuzes

Cegeka-dsa heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om haar software door te ontwikkelen naar de Public Cloud van Microsoft.  

De belangrijkste reden van deze keuze is klanten te laten profiteren van de innovatiekracht van deze wereldspeler en nieuwe functionaliteit sneller aan de eindgebruiker beschikbaar te stellen. In lijn met de innovaties van Microsoft stelt cegeka-dsa een jaarlijkse roadmap aan Woondynamics voor. Klanten kunnen op basis van de vastgestelde investeringsthema’s hun ideeën inbrengen. Op deze manier realiseren we innovaties die duurzame waarde opleveren voor al onze klanten.

Samenwerking

De samenwerking op basis van de nieuwe afspraken en samenstelling van Woondynamics is inmiddels van start gegaan. 

Naast het dagelijks bestuur van Woondynamics is er een Raad van Advies aangesteld, bestaande uit drie bestuurders van woningcorporaties. Doelstelling is dat alle klanten van cegeka-dsa zich goed vertegenwoordigd voelen door Woondynamics. Beide partijen zijn zeer positief over de nieuwe start en de aanpassingen die er gemaakt zijn om de samenwerking verder te verbeteren en innovatie te versnellen. 

De samenwerking met cegeka-dsa stelt onze leden in staat actief bij te dragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van het portfolio en de roadmap van cegeka-dsa. Het resultaat: we versnellen innovatie én we maken goede afwegingen om te zorgen dat wat cegeka-dsa ontwikkelt ook echt voor alle klanten interessant is.

Roland SchweiglVoorzitter Woondynamics

Contact

Wilt u meer weten over cegeka-dsa of zou u graag in contact treden met ons? Wij staan u graag te woord!

Cegeka-dsa
Bastion 4

3905 NJ Veenendaal
Nederland

T (0318) 41 08 00

M info@cegeka-dsa.nl

 

Vragen?