Aandacht voor de klant

Woningcorporatie ZOwonen heeft gekozen voor Dynamics Empire. Het is de zesde corporatie binnen het Limburgse samenwerkingsverband C8 die aan de slag gaat met cegeka-dsa.

De corporatie uit Sittard laat er geen onduidelijkheid over bestaan: de aandacht moet gaan naar de meerwaarde voor de klant in plaats van naar de administratie. Het is daarom tijd voor een nieuwe koers, ondersteund door een op Microsoft gebaseerde oplossing: Dynamics Empire.

Integrale aanpak

“Een nieuw primair systeem implementeren is één ding, het daadwerkelijk realiseren van de ambities vraagt om een bredere aanpak.” Aldus Niels Golsteijn, IT Manager van ZOwonen.

“Om tot een gedegen keuze te komen voor een nieuw primair systeem hebben we, na eigen analyse, een second opinion laten uitvoeren door adviesbureau ORGfit. Hierbij is niet alleen gekeken naar het automatiseringssysteem en de kwaliteit van de processen, maar ook naar de inzet van informatie en de ontwikkeling van medewerkers.” De analyse leverde een concreet overzicht van eisen en wensen op, waaraan een nieuwe oplossing zou moeten voldoen. Uit referentieonderzoek bleek al snel dat Dynamics Empire van cegeka-dsa hier uitstekend op aansluit.

Mooie start van de samenwerking

ZOwonen kijkt terug op een geslaagd analyse- en selectietraject. Een goede voorbereiding, de juiste mensen aan tafel, en de wil om er samen een succes van te maken zorgden voor een zeer positieve start van de samenwerking.

Met het plaatsen van de handtekeningen luiden we een nieuwe fase in. Niels Golsteijn: “Ik heb het werken met zowel ORGfit als cegeka-dsa tot op heden als zeer prettig ervaren. Nu komt de tijd waarin ambities moeten worden omgezet in resultaten. Voor ZOwonen betekent dat: op basis van de gestelde standaarden samen met cegeka-dsa en ORGfit stappen voorwaarts zetten. We hebben er in ieder geval erg veel zin in en zien de implementatie met vertrouwen tegemoet!”

Vragen?

  Contact

  Wilt u meer weten over cegeka-dsa of zou u graag in contact treden met ons? Wij staan u graag te woord!

  Cegeka-dsa
  Bastion 4

  3905 NJ Veenendaal
  Nederland

  T (0318) 41 08 00
  M info@cegeka-dsa.nl